114/24 - Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se mění místní úprava provozu na místních komunikacích v obci Ostrov a D. Žďár - dle předloženého situačního plánku.

15. 4. 2024 15:54
Odbor dopravně správní (ÚD)

114/24 – Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy  kterým se mění místní úprava provozu na místních komunikacích v obci Ostrov, ul. Masarykova, ul. Hlavní třída, ul. Družební, ul. Průmyslová a místní část Dolní Žďár – dle předloženého situačního plánku.

Úřední deska
Vyvěšeno: 15. 4. 2024 15:54 Sejmuto: 1. 5. 2024 23:59

Přílohy


Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...