1. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2024

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane, svolávám 1. řádné zasedání
Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu ve středu 7. února 2024 od 13.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov


Program:

A) Kontrola plnění usnesení

1) Kontrola plnění usnesení

B) Městská policie

2) Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2023

C) Odbor finanční a školství

3) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost

D) Odbor kancelář starosty a vnitřní správy

4) Odměny neuvolněných členů ZM

5) Darovací smlouva na vybavení a provoz jednotky HZS Karlovarského kraje

6) Aktualizace pravidel pro přidělování dotací a poskytování podpory v souvislosti s novelou zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích

7) Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na rok 2024

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

8) Program podpory a rozvoje sociálních služeb pro rok 2024 – programové dotace + veřejnoprávní smlouvy

F) Odbor rozvoje a územního plánování

9) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Ostrov

10) Schválení zajištění finančních prostředků na financování projektu Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra

G) Odbor propagace, kultury a cestovního ruchu

11) Vystoupení města Ostrov ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

H) Informace starosty

12) Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů


Mgr. David Hanakovič MBA v.r.
starosta města


Vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste veškeré dotazy, které vás při studování materiálů napadnou,
směřovali k mým rukám nebo je zanechali na sekretariátu tak, abych byl schopen zajistit kvalifikovanou odpověď před ZM.


Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...