PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PROGRAMOVÉ DOTACE PODPORY A ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2024

Termín pro podání Programové podpory a rozvoje sociálních služeb 2024 je od 1.11.2023 do 30.11.2023 a termín pro vyúčtování této dotace je do 31.1.2025.

Zveřejněno 26.9.2023.

Individuální dotace z rozpočtu města Ostrov z oblasti zdravotnictví, prevence sociálně patologických jevů a ze sociální a humanitární oblasti pro rok 2024

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl, nejpozději však do 31. 10. 2024. O poskytnutí dotace je třeba požádat písemně, přičemž žádosti musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 výše uvedeného zákona. Dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.

Žádosti je možné podat:

  • osobně na podatelnu MěÚ Ostrov
  • poštou na adresu MěÚ Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
  • do datové schránky města ID: d5zbgz2

Dotace se poskytuje na základě žádosti předložené v termínu od 2.1. 2024 do 31.10. 2024.

Informace k dotačnímu programu poskytne Simona Aiznerová, tel. 354 224 859, e-mail: saiznerova@ostrov.cz

Zveřejněno dne 6.11.2023

Jednorázový příspěvek města Ostrov zdravotně postiženým dětem 2024

Pro jednorázový příspěvek města Ostrov zdravotně postiženým dětem je termín od 1.2.2024 do 31.10.2024 a termín pro vyúčtování této dotace je do 31.12.2024.

Zveřejněno dne 6.11.2023

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města 2020

Vyhlášení dotačního řízení: Program podpory a rozvoje sociálních služeb 2019

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města 2019

Vyhlášení dotačního řízení: Program podpory a rozvoje sociálních služeb 2018

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města 2017

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města 2016

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...