KOMUNITNÍ PLÁN

Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých města Ostrov na období 2018 – 2022

Zastupitelstvo města Ostrov schválilo 24.1.2018 na svém zasedání Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých města Ostrov na období 2018 – 2022. Tento Komunitní plán se zabývá konkrétními prioritami, kterých má být průběžně v následujícím plánovacím období prostřednictvím konkrétních aktivit dosaženo a současně určuje realizátory, tedy organizace a subjekty, které se budou na naplňování cílů podílet.

Nedílnou součástí Komunitního plánu je i nový Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro město Ostrov 2018 – 2019

Oba tyto dokumenty jsou výsledkem práce řídící a tří pracovních skupin komunitního plánování, které jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a zástupců města.

Předali jsme si mnoho zajímavých informací z různých oblastí. Přislíbili si další spolupráci a řešení společných problémů.

Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých města Ostrov na období 2023 – 2027

Katalog sociálních a návazných služeb 2021 – 2022

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...