4. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2023

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane, svolávám 4. řádné zasedání
Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu ve středu 21. června 2023 od 13.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov


Program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Rozpočtová opatření
 3. Žádost o podporu v rámci „Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov“
 4. Návrh města Ostrov valné hromadě KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na jmenování člena dozorčí rady
 5. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na akci OSTROV, Vykmanov – tlaková kanalizace – náklady na projekty přípojek tlakové kanalizace k jednotlivým nemovitostem
 6. Prodej části pozemku p.č. 32/13 v k.ú. Květnová
 7. Prodej části pozemku p. č. 366/1 v k.ú. Vykmanov u Ostrova
 8. Prodej pozemku p.č. 57/2, p.č. 1434/52 a části pozemků p.č. 57/3 a p.č. 1434/50, vše v k.ú. Květnová
 9. Prodej pozemků p.č. 670 a p.č. 629/2 vše v k.ú. Horní Žďár u Ostrova
 10. Prodej pozemku p. č. 1376/7 a části p.č. 2530/1, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří.
 11. Využití předkupního práva města u pozemku st. p.č. 1556 v k.ú. Ostrov nad Ohří
 12. Prodej pozemku p. č. 16, pozemku st. p. č. 8/2 a pozemku st. p. č. 58, vše v k. ú. Mořičov
 13. Prodej pozemku p. č. 985/10 a pozemku p. č. 985/15, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří
 14. Prodej částí pozemku p. č. 224/74, k. ú. Ostrov nad Ohří
 15. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...