JÁCHYMOV

Úplné znění územního plánu JÁCHYMOV po vydání změny č. 3 (zahrnuje změnu č. 1, 2, 3, 4)

Regulační plán části obce Jáchymov – Mariánská

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Regulační plán části obce Jáchymov – Klínovec

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Regulační plán části obce Jáchymov – Pod Hadí horou

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...