BOŽÍ DAR

Územní plán sídelního útvaru Boží Dar

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Boží Dar

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Boží Dar

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Boží Dar

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Boží Dar

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.

Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Boží Dar

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.

Regulační plán rozvojových ploch Boží Dar

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Změna č.1 Regulačního plánu rozvojových ploch Boží Dar

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Pořizovatel, městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Vám v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon zveřejňuje údaje o vydané Změně č. 1 Regulačního plánu rozvojových ploch Boží Dar.

Zastupitelstvo Města Boží Dar v souladu s § 6 odst.5, s § 171 a následujících, stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání dne 20.06.2011 us­nesením č. 16/17–2011 Změnu č. 1 Regulačního plánu rozvojových ploch Boží Dar formou opatření obecné povahy. Změna č. 1 Regulačního plánu rozvojových ploch Boží Dar nabyla účinnosti dne 08.07.2011.

Změna č. 1 Regulačního plánu rozvojových ploch Boží Dar včetně grafických částí je připravena k nahlédnutí u pořizovatele:

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
PSČ 363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 852

a

Městský úřad Boží Dar
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

Regulační plán Boží Dar – místní část Ryžovna

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Regulační plán Boží Dar – místní část Myslivny

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Regulační plán Boží Dar – místní část Český Mlýn

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Regulační plán Boží Dar – místní část Zlatý Kopec

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Regulační plán Boží Dar – místní část Pod Ryžovnou

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...